USUH Naším cílem je spojovat studenty

O nás

Jsme tým studentů, kteří nepovažují školu jen za nutné zlo a snaží se sobě i svým spolužákům studium zpříjemnit. Škola, to přeci nejsou jen přednášky, učení a stres. Studentský život s sebou přináší úžasné příležitosti a je jen na Tobě, zda uděláš nezbytný krok k jejich využití!

Členové našeho týmu mají rádi Uherské Hradiště, milují svoji alma mater, kterou je Fakulta logistiky a krizového řízení UTB, rádi se učí novým věcem a přijímají nové výzvy. Náš spolek byl založen v roce 2018 a svoji členskou základnu si teprve buduje. Už teď je ale spektrum členů a příznivců pořádně pestré a zahrnuje studenty bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů. Rádi bychom náš tým v budoucnu rozšířili i o středoškoláky a aktivně přispívali ke zkvalitňování studentského života v Uherském Hradišti.

Příprava studentského časopisu Fakultní revue na Fakultě logistiky a krizového řízení UTB a organizování fakultního reprezentačního plesu – to jsou první aktivity, které si Unie studentů v Uherském Hradišti přidala do svého portfolia. Aktuálně máme políčeno na obnovení hradišťského Majálesu, a co bude dál, to záleží i na Tobě!